Відділ спортивно-технічного моделювання та конструювання

Заввідділом Степанов Сергій Миколайович

У складі відділу спортивно-технічного моделювання та конструювання працюють такі гуртки як авіа моделювання, ракето моделювання, конструювання повітряних зміїв , авто моделювання, судномоделювання, спортивна радіопеленгація, початкове спортивно-технічне моделювання та інші. В процесі навчання у дітей, що навчаються в цих гуртках розвивається технічне мислення, просторова уява, конструкторські здібності, інтерес до технічної творчості та інженерних професій, виховується культура праці, наполегливість, терплячість, точність, відповідальність. У них є широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей, їх участь у змаганнях, конкурсах, що в свою чергу формує у них позитивні якості емоційно-вольової сфери особистості. На заняттях діти працюють з різними інструментами та устаткуванням, оволодівають базовими знаннями з технологічних процесів обробки різних матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделей і виробів.

В процесі навчання у дітей які займаються в цих гуртках розвивається технічне мислення, просторова уява, конструкторські здібності, інтерес до технічної творчості та інженерних професій, виховується культура праці, наполегливість, терплячість, точність, відповідальність.