Освітній процес в ОЦТТУМ

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Вітковська Валентина Станіславівна

Головною метою педагогічного колективу Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді  є формування і розвиток  високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця у житті, а також формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я.      

       В наш час відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, розвитку техніки, виробничих та інформаційних технологій. У цьому зв’язку значно зростає роль технічної творчості  у справі формування інтелектуальної працездатності особистості. Заняття в гуртках, кожен масовий захід мають професійну спрямованість, направлену на формування інтересу до техніки, до технічних професій, на розвиток умінь і навичок дітей, на поглиблення тих знань, які надаються у загальноосвітній школі, тобто  ранню професійну орієнтацію.

З метою більшого охоплення дітей гуртковою роботою, створення оптимальних умов для відвідування занять, технічні гуртки працюють не тільки на базі ОЦТТУМ, але й за місцем проживання дітей: на базі ДНЗ, сільських та міських ЗШ,  районних та міських  закладів позашкільної освіти, шкіл-інтернатів та вищих  навчальних закладів.

     В закладі працює 105 груп,  в яких навчається близько 1500 гуртківців віком від 5-ти до 18-ти  років, з них 54 групи / 798  гуртківців –  працює на базі районних (міських загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти).                      Освітній  процес забезпечують 42  керівники гуртків, з них  16 основних  і 26 сумісники.    

Керівники гуртків  мають високий рівень педагогічної майстерності.

   Колективом закладу проводиться  робота щодо  відновлення гурткової роботи в  опорних загальноосвітніх та закладах позашкільної освіти області з технічних напрямів освіти, що повʹязані з військово-обліковими спеціальностями.                                                                                           

Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де  у вихованців закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість.  

В ОЦТТУМ створені відповідні умови з обдарованою  молоддю.  

Після закінчення курсу навчання в гуртках ОЦТТУМ  кращі гуртківці навчаються в  профільних секціях Вінницького територіального відділення МАН України у  відділення математики,фізики,астрономії,економіки,технічних наук, ІТ-технологій.

 По закінченню   навчального року  випускники, після успішно зданого іспиту, отримують свідоцтво про позашкільну освіту за навчальними програмами.

      Вихованці ОЦТТУМ показують високий рівень знань, умінь та навичок  отриманих на заняттях гуртків   беручи участь в обласних і всеукраїнських масових заходах.  Участь у виставках, змаганнях є підсумком  роботи як гуртківців, так і керівників  гуртків.

       Колектив ОЦТТУМ працює над питаннями  реалізації завдань  Основних орієнтирів виховання.

     Невід’ємною складовою виховної роботи ОЦТТУМ  є робота дитячого парламенту «Юний технік». 

     Працює батьківський комітет закладу, що сприяє оптимізації формування творчої особистості дитини, розкриттю необмежених можливостей більш раннього і плідного її гармонійного розвитку та професійної орієнтації.

Навчально-виховна  робота закладу ведеться  3 відділами:

  – початкового технічного моделювання;

  – спортивно-технічного моделювання та конструювання;

  – навчально – технічним. 

 Режим роботи закладу:

 • мова навчанняукраїнська;
 • режим  навчання семиденний, відповідно  до  затвердженого  розкладу занять гуртків ОЦТТУМ;
 • тривалість одного заняття, відповідно до Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді,  станцію  юних техніків:     
  • для вихованців  ДНЗ –  30 хвилин;
  • для вихованців віком  від 6 до 7 років – 35 хвилин;
  • старшого віку – 45 хвилин.

Для ефективної роботи гуртків, виконання практичних робіт, проводяться спарені заняття:  

 • І-й рік навчання по 2 заняття однієї групи  в день, з обов’язковими перервами між заняттями (в групі) – не менше  10–ти хвилин (45+10+45=1 год.40 хв.);
  • ІІ –й та наступні роки навчання  – 3 заняття в день, з обов’язковими перервами між заняттями (в групі) – не менше  10–ти хвилин (45+10+45+10+45=2 год. 30 хв.).

   Навчальний рік у Центрі починається 01 вересня   і завершується 31 травня.

Навчальні заняття проводяться за семестровою   системою:

І семестр – з 01 вересня до 31 грудня;

ІІ семестр – з 02 січня до 31 травня.

   У літній   канікулярний час заклад проводить роботу з вихованцями за окремим планом, затвердженим директором, у різних організаційних формах:  змагання, походи, екскурсії.

      Комплектування гуртків здійснюється у період з 01 по 14 вересня.