Освітній процес в ОЦТТУМ

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Вітковська Валентина Станіславівна

Головною метою педагогічного колективу Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді  є формування і розвиток  високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця у житті, а також формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я.     

 

У 2022-2023 навчальному році в закладі працює 72 групи, в яких навчається близько 1000 гуртківців віком від 5-ти до 18-ти років, з них 34 групи / 480 гуртківців – працює на базі районних (міських загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти).
Гуртки закладу працюють у змішаному режимі з суворим дотриманням правил техніки безпеки під час проведення карантинних заходів та воєнного стану.
Освітній процес забезпечують 30 керівників гуртків, з них 14 основних і 16 сумісники.
Усі педагоги своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації та
атестувались, згідно перспективного плану курсової підготовки та атестації.
Зокрема, у 2022 році 6 педагогів закладу пройшли курси підвищення
кваліфікації на базі КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».
Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, атестовано 8 педагогів, що становить 16,6 % від загальної кількості педагогічних працівників. Підтверджено: відповідність займаній посаді і кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», відповідність займаній посаді керівника гуртка з підтвердженням раніше встановленого тарифного розряду 3 педагога та раніше присвоєне педагогічне звання «керівник гуртка-
методист» 1 педагогу. Встановлено відповідність займаній посаді з
підвищенням кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» та відповідність займаній посаді керівника гуртка із встановленням вищого тарифного розряду 4 педагогам.
Педагоги ВОЦТТУМ  мають високий рівень педагогічної майстерності.
Нагороджені: нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (3 особи), «Василь Сухомлинський» (1 особа); Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки

України (3 особи); Грамотою Міністерства освіти і науки України (2 особи);
Грамотою Українського державного центру позашкільної освіти (10 осіб);
Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної
Ради (5 осіб); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації (10 осіб); Грамотою закладу (21 особа).

Навчально-виховна  робота закладу ведеться  3 відділами:

  – початкового технічного моделювання;

  – спортивно-технічного моделювання та конструювання;

  – навчально – технічним. 

 Режим роботи закладу:

 • мова навчанняукраїнська;
 • режим  навчання семиденний, відповідно  до  затвердженого  розкладу занять гуртків ОЦТТУМ;
 • тривалість одного заняття, відповідно до Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді,  станцію  юних техніків:     
  • для вихованців  ДНЗ –  30 хвилин;
  • для вихованців віком  від 6 до 7 років – 35 хвилин;
  • старшого віку – 45 хвилин.

Для ефективної роботи гуртків, виконання практичних робіт, проводяться спарені заняття:  

 • І-й рік навчання по 2 заняття однієї групи  в день, з обов’язковими перервами між заняттями (в групі) – не менше  10–ти хвилин (45+10+45=1 год.40 хв.);
  • ІІ –й та наступні роки навчання  – 3 заняття в день, з обов’язковими перервами між заняттями (в групі) – не менше  10–ти хвилин (45+10+45+10+45=2 год. 30 хв.).

   Навчальний рік у Центрі починається 01 вересня   і завершується 31 травня.

Навчальні заняття проводяться за семестровою   системою:

І семестр – з 01 вересня до 31 грудня;

ІІ семестр – з 02 січня до 31 травня.

   У літній   канікулярний час заклад проводить роботу з вихованцями за окремим планом, затвердженим директором, у різних організаційних формах:  змагання, походи, екскурсії.

      Комплектування гуртків здійснюється у період з 01 по 14 вересня.