НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Заввідділом Білостегнюк Тетяна Станіславівна

Вміння швидко орієнтуватись у потоці інформації, самостійно здобувати необхідні знання, поглиблювати навички в області пошукових проектних робіт,  використовувати комп’ютер та гаджети як інструмент пізнавальної і творчої діяльності – це найважливіша характеристика способу життя людини ХХІ століття.

Реалізувати себе вихованці можуть у гуртках: інформатики, фотосправи,   астрономії,  радіоелектронного конструювання, робототехніки.  Освітній процес забезпечують  кваліфіковані керівники гуртків.

Метою педагогічного колективу навчально-технічного відділу є пошук, виховання й розвиток  здібностей дитини, розкриття індивідуальних  нахилів та потенціалу кожного гуртківця.